sacramentskerk

MCMXXVI

Ontwikkeling

MCMXCII

Oprichting

MDCCCLXXIX

gebouw

MM

Vernieuwing

MMXVII

Zelfstandig

Joods-Christelijke

gemeenschap

Multifunctioneel centrum “Zandberg58”, Zandberglaan 58 in Breda, is van oudsher de thuisbasis van geloofsgemeenschap “de Zandberg”.

Iedere zondag zijn er vieringen (met ondersteuning van zang):
Aanvang 11.00 uur.

Datum: Elke Zondag

Aanvang: 11 uur

Plaats: Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda

Toegang: Gratis, deurcollecte

Aankomende

evenementen

Joods-Christelijke

gemeenschap

Multifunctioneel centrum “Zandberg58”, Zandberglaan 58 in Breda, is van oudsher de thuisbasis van geloofsgemeenschap “de Zandberg”.

Iedere zondag zijn er vieringen (met ondersteuning van zang):
Aanvang 11.00 uur.

Datum: Elke Zondag

Aanvang: 11 uur

Plaats: Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda

Toegang: Gratis, deurcollecte

Huur/gebruik

Het dagelijks beheer en de exploitatie van het gebouw is in handen gelegd van Candle Light Events Breda.

Het gebouw is een stijlvolle locatie voor huwelijk- en herdenkingsbijeenkomsten en andere vieringen. Voor meer informatie (link candle light events)

Bijdragen/giften

Voor een of meerdere vieringen kan een intentie worden aangevraagd:
1 x € 9,95
5x t/m 9x aantal x € 8,50
Meer dan 10x aantal x € 7,50

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Voor meer informatie over de mogelijkheden (link naar contacformulier)

NL.77.ABNA.0547.1016.78
t.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda

Stichting SacramentskerkBreda kent de culturele ANBI status: bijdragen zijn tot 125/150% fiscaal aftrekbaar voor particulieren/bedrijven (doorklikken naar anbi status).

Naam:

Kooracademie Breda

Datum:

18 Sept 2022 Namiddag

Informatie

Presentatie Mamafair

Naam:

Ekaterina Uvarova

Datum:

24 Sept 2022 16.00 uur

Informatie

Klassiek gitaar

Naam:

Cantor

Datum:

25 Sept 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Dameskoor Accordando

Datum:

02 Okt 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

09 Okt 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor

Bijdrage

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Voor meer informatie over de mogelijkheden

Basic

9,95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Medium

8,50

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Member

7,50

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kerkdienaar

Sacramentskerk breda heeft 30 kerkdienaren die belast zijn met geestelijke activiteiten voor de mensen

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

secretariaat

Open:

Maandag, Woensdag, en Vrijdag (9:30AM –11:30AM)

Secretariaat

T: +076-8862768
E: [email protected]

gesloten:

Zondag

Plaats

Stichting SacramentskerkBreda (SKB)

Bezoekadres: Zandberglaan 58, 4818 GL Breda

Correspondentieadres: Postbus 8765, 4820 BB Breda

contact

contact

evenementen

Naam:

Cantor

Datum:

16 Okt 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Sacramentskoor

Datum:

16 Okt 2022 16.00 uur

Informatie

Evensong

Naam:

Olga Prosolenko, Anna karnovskaen, Olga de Kort

Datum:

22 Okt 2022 16.00 uur

Informatie

Zang en piano

Naam:

Cantor

Datum:

23 Okt 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

30 Okt 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Dameskoor Accordando

Datum:

06 Nov 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Light Cantabile

Datum:

12 Nov 2022 20.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

13 Nov 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

20 Nov 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Sacramentskoor

Datum:

20 Nov 2022 16.00 uur

Informatie

Evensong

Naam:

Michel Marang

Datum:

26 Nov 2022 16.00 uur

Informatie

Klarinet

Naam:

Cantor

Datum:

27 Nov 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Dameskoor Accordando

Datum:

04 Dec 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

11 Dec 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Bredaas Mannenkoor

Datum:

11 Dec 2022 14.00 uur

Informatie

Kerstconcert

Naam:

CEO

Datum:

12 Dec 2022 20.15 uur

Informatie

Kerstconcert

Naam:

Zonnebloem

Datum:

17 Dec 2022 13.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Cantor

Datum:

18 Dec 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Sacramentskoor

Datum:

18 Dec 2022 16.00 uur

Informatie

Lessons and carols

Naam:

Toegang Lessons and Carols

Datum:

18 Dec 2022

Informatie

Lessons and carols

Toegang: €15,-- per persoon

Naam:

Clare College Choir

Datum:

19 Dec 2022 19.30 uur

Informatie

Christmas carols

Toegang: €35,-- per persoon

Naam:

Verteller en KAB

Datum:

24 Dec 2022 17.00 uur

Informatie

Kinderkerstviering

Naam:

Sacramentskoo

Datum:

24 Dec 2022 21.00 uur

Informatie

Kerstliederen

Naam:

Sacramentskoo​

Datum:

24 Dec 2022 21.30 uur

Informatie

Viering

Naam:

Sacramentskoor

Datum:

25 Dec 2022 11.00 uur

Informatie

Viering

Naam:

Kooracademie Breda

Datum:

26 Dec 2022 12.15 uur

Informatie

Fam. Kerstconcert

Naam:

Kerstconcert 2e kerstdag

Datum:

26 Dec 2022

Informatie

Fam. Kerstconcert

Toegang: €7,50 per persoon

Naam:

Sacramentskoo

Datum:

31 Dec 2022 16.00 uur

Informatie

Evensong

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor (bestaande uit louter jongens- en mannenstemmen) de belangrijkste pijler waarop de geloofsgemeenschap steunt. In 1992 wordt door het bestuur van het Sacramentskoor Breda en de daaronder vallende Cantorij (tot dat moment een werkgroep van de parochie) de Stichting Muziekinstituut Breda (SMB) opgericht met het doel om het voortbestaan van het enige nog in Brabant bestaande traditionele jongenskoor te garanderen. Een en ander werd ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het vlak van een verdergaande ontkerkelijking en terugtredende kerkelijke overheid.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw nemen de hierboven geconstateerde ontwikkelingen in versneld tempo toe. Sluiting van het kerkgebouw de Sacramentskerk dreigt en daarmee de opheffing van het jongens/mannenkoor. Het koor is immers volledig afhankelijk van het gebouw. Het bestuur van SMB neemt zijn verantwoordelijkheid, mobiliseert alle werkgroepen waaronder koren binnen de parochie, neemt de koren op in het SMB en neemt het besluit om het kerkgebouw in eigendom over te nemen. Het gebouw en koor worden uiteindelijk ondergebracht in de Stichting SacramentskerkBreda. Het Sacramentskoor en de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda, beide onderdeel van de Kooracademie Breda, zijn daarmee niet alleen de vaste gebruikers van het gebouw, maar ook verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Sacramentskerk.

Het beheer en de exploitatie is daartoe in handen gelegd van Candle Light Events Breda (link naar deze site). Sinds 2000 is met de inzet van velen eigentijdse voorzieningen gerealiseerd en is de renovatie/restauratie in gang gezet. Het heeft de gemeentelijke monumentenstatus opgeleverd in januari 2006.

Met de definitieve terugtrekking van het Bisdom Breda en de parochie H. Familie uit de Sacramentskerk is de geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2017 volledig op zichzelf aangewezen. Tezamen met een eigen team aan voorgangers is er nog altijd ieder zondag een viering, waarmee de traditie wordt voortgezet die in 1926 is begonnen.

Bankrekening

NL.77.ABNA.0547.1016.78
t.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda

Donatieformulier bevestiging