sacramentskerk

MCMXXVI

Ontwikkeling

MCMXCII

Oprichting

MDCCCLXXIX

gebouw

MM

Vernieuwing

MMXVII

Zelfstandig

LESSONS AND CAROLS

Sacramentskoor Breda

Kom op zondag 17 december om 16:00 uur luisteren naar ons betoverende kerstconcert, “Lessons and Carols,” dat plaatsvindt in de prachtige ambiance van het sfeervolle gebouw van concertpodium Zandberg58. Het is een viering van de warmte en vreugde van het kerstseizoen, waarin ons kerstkoor schittert als een stralende ster aan de donkere winterhemel. Het koor, gehuld in feestelijke kledij, brengt een symfonie van stemmen voort die de geest van de feestdagen omarmt. De kaarsen in de kerk werpen een zachte gloed op de gezichten van de koorleden, terwijl hun stemmen samenkomen in een majestueuze melodie.

Bestel uw tickets hier.

Datum: 6 april

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Grote zaal

Aankomende

evenementen

Joods-Christelijke

gemeenschap

Multifunctioneel centrum “Zandberg58”, Zandberglaan 58 in Breda, is van oudsher de thuisbasis van geloofsgemeenschap “de Zandberg”.

Iedere zondag zijn er vieringen (met ondersteuning van zang):
Aanvang 11.00 uur.

Datum: Elke Zondag

Aanvang: 11 uur

Plaats: Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda

Toegang: Gratis, deurcollecte

Huur/gebruik

Het dagelijks beheer en de exploitatie van het gebouw is in handen gelegd van Candle Light Events Breda.

De Sacramentskerk is een stijlvolle locatie voor huwelijk- en herdenkingsbijeenkomsten en andere vieringen. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via het formulier onderaan de website.

Bijdragen/giften

Voor een of meerdere vieringen kan een intentie worden aangevraagd:
1 x € 9,95
5x t/m 9x aantal x € 8,50
Meer dan 10x aantal x € 7,50

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

NL.77.ABNA.0547.1016.78
t.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda

Stichting SacramentskerkBreda kent de culturele ANBI status: bijdragen zijn tot 125/150% fiscaal aftrekbaar voor particulieren/bedrijven. Als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

Evenement

Kooracademie Breda

Datum

Zon 19 Nov 16.00 uur

Informatie

Evensong

Evenement

Martin Oei

Datum

Zat 25 Nov 16.00 uur

Informatie

Pianorecital

Evenement

Cantabile
Un Adviento Argentino

Datum

Zat 2 Dec 20.00 uur

Informatie

Concert

Evenement

Sacramentskoor
Lessons and Carols

Datum

Zon 17 Dec 16.00 uur

Informatie

Concert

Evenement

Kooracademie Breda
Kinderkerstvertelling

Datum

Zon 24 Dec 16.30 uur

Informatie

Vertelling

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor

Doneren

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Via onderstaande knop krijgt u onze gegevens te zien om een donatie te kunnen doen. Bedankt!

Eenmalig

9,95

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Vaker

8,50

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Frequent

7,50

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Kerkdienaar

Sacramentskerk breda heeft 30 kerkdienaren die belast zijn met geestelijke activiteiten voor de mensen

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

secretariaat

Openingstijden

Maandag, Woensdag, en Vrijdag
(10:00AM –11:00AM)

Contact

T: +076-8862768
E: [email protected]

gesloten:

Zondag

Adres

Stichting SacramentskerkBreda SKB
Zandberglaan 58, 4818GL, Breda

Correspondentieadres

Stichting SacramentskerkBreda SKB
Postbus 8765, 4820BB, Breda

contact

contact

evenementen

Evenement

Kooracademie Breda

Datum

Zon 19 Nov 16.00 uur

Informatie

Evensong

Evenement

Martin Oei

Datum

Zat 25 Nov 16.00 uur

Informatie

Pianorecital

Evenement

Cantorij Orlando di Lasso

Datum

Zon 26 Nov 11.00 uur

Informatie

Viering

Evenement

Cantabile
Un Adviento Argentino

Datum

Zat 2 Dec 20.00 uur

Informatie

Concert

Evenement

Cantorij Orlando di Lasso

Datum

Zon 3 Dec 11.00 uur

Informatie

Viering

Evenement

Cantorij Orlando di Lasso

Datum

Zon 10 Dec 11.00 uur

Informatie

Viering

Evenement

Dameskoor Accordando

Datum

Zon 17 Dec 11.00 uur

Informatie

Viering

Evenement

Sacramentskoor
Lessons and Carols

Datum

Zon 17 Dec 16.00 uur

Informatie

Concert

Evenement

Cantorij Orlando di Lasso

Datum

Zon 24 Dec 11.00 uur

Informatie

4e zondag Advent

Evenement

Kooracademie Breda
Kinderkerstvertelling

Datum

Zon 24 Dec 16.30 uur

Informatie

Vertelling

Evenement

Sacramentskoor

Datum

Zon 24 Dec 21.00 uur

Informatie

Kerstliederen

Evenement

Sacramentskoor

Datum

Zon 24 Dec 21.30 uur

Informatie

Kerstnacht

Evenement

Mannen Sacramentskoor

Datum

Zon 25 Dec 11.00 uur

Informatie

1e Kerstdag

Evenement

Kooracademie Breda
Kerstconcert

Datum

Din 26 Dec 12.15 uur

Informatie

Concert

Evenement

Cantorij Orlando di Lasso

Datum

Zon 31 Dec 11.00 uur

Informatie

Oudejaarsviering

Evenement

Mannen Sacramenskoor

Datum

Zon 31 Dec 16.00 uur

Informatie

Evensong

De agenda wordt voortdurend bijgewerkt, dus neem regelmatig een kijkje om op de hoogte te blijven van de nieuwste evenementen.

Naam:

Kooracademie Breda

Datum:

26 Dec 2022 12:15 uur

Informatie

Familie Kerstconcert 2e Kerstdag

Toegang: €7,50 per persoon

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor (bestaande uit louter jongens- en mannenstemmen) de belangrijkste pijler waarop de geloofsgemeenschap steunt. In 1992 wordt door het bestuur van het Sacramentskoor Breda en de daaronder vallende Cantorij (tot dat moment een werkgroep van de parochie) de Stichting Muziekinstituut Breda (SMB) opgericht met het doel om het voortbestaan van het enige nog in Brabant bestaande traditionele jongenskoor te garanderen. Een en ander werd ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het vlak van een verdergaande ontkerkelijking en terugtredende kerkelijke overheid.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw nemen de hierboven geconstateerde ontwikkelingen in versneld tempo toe. Sluiting van het kerkgebouw de Sacramentskerk dreigt en daarmee de opheffing van het jongens/mannenkoor. Het koor is immers volledig afhankelijk van het gebouw. Het bestuur van SMB neemt zijn verantwoordelijkheid, mobiliseert alle werkgroepen waaronder koren binnen de parochie, neemt de koren op in het SMB en neemt het besluit om het kerkgebouw in eigendom over te nemen. Het gebouw en koor worden uiteindelijk ondergebracht in de Stichting SacramentskerkBreda. Het Sacramentskoor en de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda, beide onderdeel van de Kooracademie Breda, zijn daarmee niet alleen de vaste gebruikers van het gebouw, maar ook verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Sacramentskerk.

Het beheer en de exploitatie is daartoe in handen gelegd van Candle Light Events Breda (link naar deze site). Sinds 2000 is met de inzet van velen eigentijdse voorzieningen gerealiseerd en is de renovatie/restauratie in gang gezet. Het heeft de gemeentelijke monumentenstatus opgeleverd in januari 2006.

Met de definitieve terugtrekking van het Bisdom Breda en de parochie H. Familie uit de Sacramentskerk is de geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2017 volledig op zichzelf aangewezen. Tezamen met een eigen team aan voorgangers is er nog altijd ieder zondag een viering, waarmee de traditie wordt voortgezet die in 1926 is begonnen.

Wij danken u hartelijk voor uw donatie!

Bankrekening: NL.77.ABNA.0547.1016.78
T.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda
O.v.v. ‘Donatie ANBI’

Donatieformulier bevestiging