sacramentskerk

MCMXXVI

Ontwikkeling

MCMXCII

Oprichting

MDCCCLXXIX

gebouw

MM

Vernieuwing

MMXVII

Zelfstandig

NIEUWJAARSCONCERT

Symfonisch Collectief Breda

ZATERDAG 27 JANUARI 19:30 TOEGANG GRATIS (DEURCOLLECTE)
Dit collectief is in de basis een klassiek kamerorkest. Klassiek betekent echter niet “standaard”, verre van zelfs! Door spannend en onconventioneel te programmeren, wisselt de samenstelling met grote regelmaat, vaak zelfs tijdens het concert! Zo wordt een concert weer wat het hoort te zijn: een belevenis!

Die Fledermaus – overture | Johann Strauss
Piano concerto | Grieg
Waltz of flowers | Tchaikovsky
6th Symphony, 1st movement | Ludwig von Beethoven
Radetzky march | Johann Strauss

Datum: 6 april

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Grote zaal

Aankomende

evenementen

Joods-Christelijke

gemeenschap

Multifunctioneel centrum “Zandberg58”, Zandberglaan 58 in Breda, is van oudsher de thuisbasis van geloofsgemeenschap “de Zandberg”.

Iedere zondag zijn er vieringen (met ondersteuning van zang):
Aanvang 11.00 uur.

Datum: Elke Zondag

Aanvang: 11 uur

Plaats: Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda

Toegang: Gratis, deurcollecte

Huur/gebruik

Het dagelijks beheer en de exploitatie van het gebouw is in handen gelegd van Candle Light Events Breda.

De Sacramentskerk is een stijlvolle locatie voor huwelijk- en herdenkingsbijeenkomsten en andere vieringen. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via het formulier onderaan de website.

Bijdragen/giften

Voor een of meerdere vieringen kan een intentie worden aangevraagd:
1 x € 9,95
5x t/m 9x aantal x € 8,50
Meer dan 10x aantal x € 7,50

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

NL.77.ABNA.0547.1016.78
t.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda

Stichting SacramentskerkBreda kent de culturele ANBI status: bijdragen zijn tot 125/150% fiscaal aftrekbaar voor particulieren/bedrijven. Als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier.

Evenement

Symfonisch Collectief Breda 'Nieuwjaarsconcert'

Datum

ZAT 27 JAN 19:30

Informatie

O.l.v. Amin Amel Ebrahimi Dianan Pival (piano)

Evenement

Luuk Lenders 'Het Groene Woud'

Datum

ZAT 24 FEB 16:00

Informatie

Concert

Evenement

Stichting Marcel Messing Bibliotheek 'De grootste Omwenteling aller tijden'

Datum

ZAT 23 MAA 10:00

Informatie

Auteursdag

Evenement

Stichting Marcel Messing Bibliotheek 'De grootste Omwenteling aller tijden'

Datum

ZAT 24 MAA 10:00

Informatie

Auteursdag

Evenement

Datum

Informatie

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor

Doneren

Daarnaast zijn donaties mogelijk op basis van een eenmalige gift, periodieke bijdrage en/of legaat. Via onderstaande knop krijgt u onze gegevens te zien om een donatie te kunnen doen. Bedankt!

Eenmalig

9,95

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Vaker

8,50

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Frequent

7,50

Neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier om meer informatie te ontvangen.

Kerkdienaar

Sacramentskerk breda heeft 30 kerkdienaren die belast zijn met geestelijke activiteiten voor de mensen

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Vriend

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

secretariaat

Openingstijden

Vrijdag
(10:00AM –11:00AM)

Contact

T: +076-8862768
E: [email protected]

gesloten:

Zondag

Adres

Stichting SacramentskerkBreda SKB
Zandberglaan 58, 4818GL, Breda

Correspondentieadres

Stichting SacramentskerkBreda SKB
Postbus 8765, 4820BB, Breda

contact

contact

evenementen

Evenement

Symfonisch Collectief 'Breda Nieuwjaarsconcert'

Datum

ZAT 27 JAN 19:30

Informatie

O.l.v. Amin Amel Ebrahimi Dianan Pival (piano)

Evenement

Luuk Lenders 'Het Groene Woud'

Datum

ZAT 24 FEB 16:00

Informatie

Concert

Evenement

Stichting Marcel Messing Bibliotheek 'De grootste Omwenteling aller tijden'

Datum

ZAT 23 MAA 10:00

Informatie

Auteursdag

Evenement

Stichting Marcel Messing Bibliotheek 'De grootste Omwenteling aller tijden'

Datum

ZAT 24 MAA 10:00

Informatie

Auteursdag

De agenda wordt voortdurend bijgewerkt, dus neem regelmatig een kijkje om op de hoogte te blijven van de nieuwste evenementen.

Naam:

Kooracademie Breda

Datum:

26 Dec 2022 12:15 uur

Informatie

Familie Kerstconcert 2e Kerstdag

Toegang: €7,50 per persoon

geschiedenis

Vanaf het begin van de bouw van de Sacramentskerk en de vorming van de Sacramentsparochie in 1926 is het Sacramentskoor (bestaande uit louter jongens- en mannenstemmen) de belangrijkste pijler waarop de geloofsgemeenschap steunt. In 1992 wordt door het bestuur van het Sacramentskoor Breda en de daaronder vallende Cantorij (tot dat moment een werkgroep van de parochie) de Stichting Muziekinstituut Breda (SMB) opgericht met het doel om het voortbestaan van het enige nog in Brabant bestaande traditionele jongenskoor te garanderen. Een en ander werd ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen, met name op het vlak van een verdergaande ontkerkelijking en terugtredende kerkelijke overheid.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw nemen de hierboven geconstateerde ontwikkelingen in versneld tempo toe. Sluiting van het kerkgebouw de Sacramentskerk dreigt en daarmee de opheffing van het jongens/mannenkoor. Het koor is immers volledig afhankelijk van het gebouw. Het bestuur van SMB neemt zijn verantwoordelijkheid, mobiliseert alle werkgroepen waaronder koren binnen de parochie, neemt de koren op in het SMB en neemt het besluit om het kerkgebouw in eigendom over te nemen. Het gebouw en koor worden uiteindelijk ondergebracht in de Stichting SacramentskerkBreda. Het Sacramentskoor en de Choralen van de Grote of O.L.V. Kerk Breda, beide onderdeel van de Kooracademie Breda, zijn daarmee niet alleen de vaste gebruikers van het gebouw, maar ook verantwoordelijk voor het behoud en de exploitatie van de Sacramentskerk.

Het beheer en de exploitatie is daartoe in handen gelegd van Candle Light Events Breda (link naar deze site). Sinds 2000 is met de inzet van velen eigentijdse voorzieningen gerealiseerd en is de renovatie/restauratie in gang gezet. Het heeft de gemeentelijke monumentenstatus opgeleverd in januari 2006.

Met de definitieve terugtrekking van het Bisdom Breda en de parochie H. Familie uit de Sacramentskerk is de geloofsgemeenschap vanaf 1 januari 2017 volledig op zichzelf aangewezen. Tezamen met een eigen team aan voorgangers is er nog altijd ieder zondag een viering, waarmee de traditie wordt voortgezet die in 1926 is begonnen.

Wij danken u hartelijk voor uw donatie!

Bankrekening: NL.77.ABNA.0547.1016.78
T.n.v. Stichting SacramentskerkBreda in Breda
O.v.v. ‘Donatie ANBI’

Donatieformulier bevestiging